ultramarin marine translations
ultramarin.online
nl atmosfeer   algemeen, de gasvormige lagen die een planeet omhullen, in het bijzonder de (lucht van de) aardatmosfeer die, door de zwaartekracht van de aarde bijeengehouden, deze omgeeft. De aardatmosfeer bestaat voor het grootste deel uit stikstof (78%), zuurstof (21%), helium (5%), en sporen van enkele andere gassen. De dichtheid van de aardatmosfeer neemt af naar mate de afstand van de aarde groter wordt en is onderverdeeld in een aantal lagen: troposfeer, stratosfeer, ionosfeer, mesosfeer, thermosfeer. De atmosfeer laat verschillende soorten straling in verschilende mate door, dwz. is geleidend voor bepaalde elektromagnetische golven (golflengtes). In de laag die het dichtst bij het aardoppervlak is treden verschijnselen op bv. door de vorming van waterdamp (thermische verwarming) en door de omwenteling van de aarde zelf veroorzaakte luchtbewegingen, die wij het weer noemen.
de Atmosphäre allgemein die gasförmige Hülle eines Planeten, spezieller die (Luft der) Erdatmosphöre, die, durch die Schwerkraft der Erde zusammengehalten, diese umgibt.
Die Erdatmosphöre besteht zum überwiegenden Teil aus Stickstoff (78Vol%), Sauerstoff (21%), Helium (5%) sowie anderen Gasen in Spuren. Die Dichte der Atmosphäre nimmt in der Höhe ab und wird in verschiedene Schichten unterteilt: Troposphäre, Stratosphäre, Ionosphäre, Mesosphäre, Thermosphäre.
Die Atmosphäre ist für verschiedene Strahlungsarten unterschiedlich durchlässig bzw. leitfähig für bestimmte elektromagnetische Wellen(längen). In der Schicht, die der Erdoberfläche am nächsten ist, treten durch Bildung von Wasserdampf, thermisch und durch Erddrehung verursachten Luftbewegungen Erscheinungen auf, die wir allgemein als Wetter empfinden.
en atmosphere the envelope of air surrounding the earth and bound to it more or less permanently by gravity. The earth's atmosphere extends from the surface of the earth to an indefinite height, its density asymptotically approaching that of interplanetary space. At heights of the order of 80 kilometers the atmosphere is barely dense enough to scatter sunlight to a visible degree. The atmosphere may be subdivided vertically into a number of layers, the most common being the division in troposphere, stratosphere and ionosphere.
fr atmosphère  
es atmósfera  
it atmosfera