ultramarin marine translations
ultramarin.online
nl Atlantische Equatoriale Tegenstroom   een zeestroming die zich naar het oosten beweegt tussen de naar het westen stromende Atlantische noord en zuid equatoriale stromen. De stroom is het meest uitgestrekt tussen augustus en september, wanneer hij zich ongeveer tussen de 52ste graad W en de 10de graad W uitstrekt en zich verbindt met de Guineastroom. In october versmalt hij zich en deelt zich ongeveer op een breedte van 7graden N en lengte van 35 graden W. Het westelijke deel dat onder de equatorstromen naar beneden lijkt te zinken, wordt in west-noordwestelijke richting steeds kleiner, terwijl het oostelijke deel in oost-zuidoostelijke richting afneemt. De grootste deling vindt in maart plaats. In april verdwijnt het westelijke gedeelte van de tegenstroom, en keert in mei bij 0 graden breedte en 40 graden westelijke lengte terug. De twee delen bewegen zich naar het west-noordwesten zonder veel te veranderen. In augustus voegen zij zich samen op ca. 6 breedtegraden N en 43 lengtegraden W, om tot het eind van september ononderbroken samen in oostelijke richting te stromen.
de atlantischer äquatorialer Gegenstrom eine Meeresströmung, die sich zwischen den nach Westen fließenden Nord- und Südäquatorstromen in östlicher Richtung bewegt. Die Strömung ist zwischen August und September am ausgedehntesten, wenn sie sich zwischen 52°W und 10°W erstreckt und sich mit dem Guineastrom verbindet. Im Oktober verengt er sich und teilt sich ungefähr bei 7° nördlicher Breite und 35° westlicher Länge. Der westliche Teil, der unter die Äquatorströme abzusinken scheint, wird nach West-Nordwest zunehmend kleiner, entsprechend der östliche Teil nach Ost-Südost hin. Die Teilung ist im März am größten. Im April verschwindet der westliche Teil und kehrt im Mai bei 0°, 40° westlicher Länge zurück. Die zwei Teile schreiten nach West-Nordwest fort, ohne ihre Größe zu ändern und verbinden sich im August bei 6°N, 43°W, um bis September zusammen ununterbrochen in östlicher Richtung zu fließen.
en Atlantic Equatorial Counter Current an ocean current that flows eastward between the westward flowing Atlantic North and South Equatorial Currents. The current is most prominent during August and September. when it extends from about 52°W to 10°W and joins the Guinea Current. In October it narrows and separates into two parts at about latitude 7°N, longitude 35°W. The western part, which appears to be a region where the counter current probably sinks and flows eastward beneath the equatorial currents, gradually diminishes in size to the west-northwest, while the eastern part diminishes to the east-southeast. The greatest separation occurs in March; during April the western part of the counter current disappears, but in may it reappears in the vicinity of latitude 0°, longitude 40°W. The two segments progress west-northwestward without much change in size. They merge at about latitude 6°N, longitude 43°W during August and continue their flow eastward uninterrupted through September.
fr contre-courant équatorial d'Atlantique  
es contracorriente ecuadorial atlántico  
it controcorrente equatoriale atlantica  
dk        
se