ultramarin marine translations
ultramarin.online
nl astronomische meridiaan   lijn die de punten van gelijke astronomische lengte met elkaar verbindt. Omdat de afwijking van de loodlijn (station error) van punt tot punt varieert, beschrijft de astronomische meridiaan geen egale curve. Bij correctie van de lokale afwijking, wordt de astronomische meridiaan de geodetische meridiaan.
de astronomischer Meridian Linie, welche die Punkte gleicher astronomischer Länge miteinander verbindet. Insofern die Lotabweichung von Punkt zu Punkt variiert, beschreibt der astronomische Meridian keine glatte Kurve. Wird er um Ortsfehler berichtigt, erhält man den geodätischen Meridian.
en astronomical meridian a line connecting points having the same astronomical longitude. Because the deflection of the vertical (station error) varies from point to point, the astronomical meridian is not a plane curve. Corrected for station error, the astronomical meridian becomes the geodetic meridian.
fr méridien astronomique  
es meridiano astronómico  
it meridiano astronomico