ultramarin marine translations
ultramarin.online
nl astronomische straalbreking   astronomische refractie: ooghoek van de beschouwer tussen de blikrichting richting ster en de rechte lijn ster -- oog, waardoor elke ster verhoogd schijnt. De refractie is het grootst, wanneer de ster in de ware horizon staat, (ongeveer 35') en bedraagt 0, wanneer ze in het zenit staat. De straalbreking is voor alle sterren gelijk. Een tabel met de gemiddelde straalbreking bevindt zich op de nautische tabellen..
de astronomische Strahlenbrechung
astronomische Refraktion
Winkel am Auge des Beobachters zwischen der Blickrichtung zum Gestirn und der Geraden Gestirn—Auge, wodurch jedes Gestirn angehoben erscheint. Die Refraktion ist am größten, wenn das Gestirn im wahren Horizont steht (etwa 35') und ist gleich 0, wenn es im Zenit steht. Die Strahlenbrechung ist für alle Gestirne gleich. Eine Tafel der mittleren astronomischen Strahlenbrechung befindet sich in den Nautischen Tafeln.
en astronomical refraction atmospheric refraction of a ray of radiant energy passing through the atmosphere from outer space;
in astronomical navigation the angle between the line of sight and the line between the eye of an observer and a celestial body, measured at the eye of the observer. The refraction that lets the celestial body appear higher in the eye of the viewer is at a maximum (about 35') with the celestial body at the true horizon; it is 0, when standing at the zenith. The refraction is the same for all celestial bodies. A table of mean astronomical refraction is part of the nautical tables.
fr réfraction astronomique des rayons  
es refracción astronómica  
it rifrazione astronomica