ultramarin marine translations
ultramarin.online
nl astronomische lengte   hoekafstand tussen het vlak van de hemelmeridiaan op een plaats en het vlak van de hemelmeridiaan door Greenwich. Het is de lengte welke direct wordt afgeleid uit observaties van hemellichamen, ongecorrigeerd op afwijkingen van de loodlijn. De astronomische lengte heeft uitsluitend betrekking op posities op de aarde, gerekend vanaf de Greenwich meridiaan (0 graden) tot 180 graden oost en west.
de astronomische Länge Winkelabstand zwischen der Ebene des Himmelsmeridians an einem Ort und der Ebene des Himmelsmeridians durch Greenwich. Diejenige Länge, die sich unmittelbar aus Beobachtungen der Himmelskörpers ergibt, unkorrigiert für Lotabweichungen. Die astronomische Länge bezieht sich einzig auf Positionen auf der Erde, gerechnet vom Greenwich-Meridian (0°) bis 180° östlicher und westlicher Richtung.
en astronomical longitude angular distance between the plane of the celestial meridian at a station and the plane of the celestial meridian at Greenwich. It is the longitude which results directly from observations of celestial bodies, uncorrected for deflection of the vertical, the prime vertical component of which, in the U.S. may amount to more than 18". Astronomical longitude applies only to positions on the earth, and is reckoned from the Greenwich meridian (0°) each and west through 180°.
> geographic longitude
fr longitude astronomique  
es longitud astronómica
longitud natural
 
it longitudine astronomica