ultramarin marine translations
ultramarin.online
nl een astronomische waarneming doen    
de eine astronomische Beobachtung machen  
en to take an astronomical sight  
fr faire une observation astronomique  
pl    
rus