ultramarin marine translations
ultramarin.online
nl astrograaf   instrument voor de projectie van een set van te voren berekende hoogtelijnen op een kaart of blad papier, waarbij de lijnen met de tijd mee bewegen, zodat ze op de kaart, resp. het papier in de juiste positie worden weergegeven.
de Astrograph Gerät zur Projektion einer vorausberechneten Höhenlinie auf eine Karte oder ein Zeichenblatt, wobei die Kurven mit der Zeit mitbewegen, so daß sie auf der Karte bzw. dem Blatt in der richtigen Position dargestellt werden;
en astrograph a device for projecting a set of precomputed altitude curves onto a chart or plotting sheet, the curves moving with time so that if they are properly adjusted, they will remain in the correct position on the chart or plotting sheet;
fr astrographe  
pl    
rus