ultramarin.online
nl astigmatisme   een fout bij een optische lens, die het beeld van een punt meer doet lijken op een lijn in plaats van een punt.  
de Astigmatismus an einer optischen Linse ein Defekt, welcher das Bild eines Punkts eher als Linie, denn als einen Punkt erscheinen läßt;
en astigmatism a defect of a lens which causes the image of a point to appear as a line, rather than a point;
fr astigmatisme  
es astigmatismo  
it astigmatismos