ultramarin.online
nl Zee van Azov   randzee, resp binnenzee genoemd naar de stad Azov aan de monding van de Don in het noordoosten van de Zwarte Zee tussen de Krim en het Russische vasteland. Vanwege de ligging en de instromingen o.a. van de Don is het zuoutgehalte relatie laag (tussen 4 en 11 o/oo). Het water dat zeer ondiep is (max. 15 m) en in de winter bevriest, is bereikbaar vanaf de Zwarte Zee via de Str. van Kertsj.
de Asowsches Meer Nach der Stadt Asow an der Mündung des Don benanntes Randmeer bzw. Binnenmeer im Nordosten des Schwarzen Meers zwischen der Krim-Halbinsel und dem russischen Festland. Aufgrund seiner Lage und der Zuflüsse u.a. aus dem Don ist sein Salzgehalt relativ niedrig (zwischen 4 und 11 o/oo). Das Gewässer, das sehr flach ist (max. 15m) und im Winter zufriert, ist vom Schwarzen Meer über die Straße von Kertsch erreichbar.
en Sea of Azov named after the city of Azov at the mouth of the river Don - a shallow marginal or inland sea (max. depth 15m) with access from the Black Sea through the narrow Strait of Kerch between the Krim peninsula and the Taman promontory. Influx from the Don and other rivers lead to a low salinity level of between 4 and 11 o/oo).
fr mer d'Azov  
es mar de Azov  
it mar d'Azov