ultramarin.online
nl archipelscheepvaartroute+   een internationale scheepvaartroute die door het territorium van een archipelstaat voert en door de betreffende staat in overeenstemming met 53 van de Overeenkomst voor het Zeerecht van de Verenigde Naties (United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS) voor het internationale scheepsverkeer bestemd is.
de Archipelschiffahrtsweg+ ein internationaler Schiffahrtsweg, der durch das Territorium eines Archipelstaats führt und der von dem betreffenden Staat in Übereinstimmung mit 53 der Seerechtskonvention der Vereinten Nationen (UNCLOS) für den internationalen Schiffsverkehr ausgewiesen ist.
en archipelagic sea lane+ a sea lane designated by an archipelagic State which is "suitable for the
continuous and expeditious passage of foreign ships ... through ... its archipelagic waters and the adjacent territorial sea. ... All ships ... enjoy the right of archipelagic sea lanes passage in such sea lanes ... [which] include all normal passage routes used as routes for international navigation through archipelagic waters. (United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) Article 53)
fr voie de circulation archipélagique+  
es derrota Archipelágica  
it rotta di navigazione arcipelagica  
    +
 
 
   
  - archipelscheepvaartroute: aslijn en grens waarbuiten schepen niet mogen varen
- Archipelschiffahrtsweg: Mittellinie und Schiffahrtsbegrenzungslinie
- archipelagic sea line: axis line and limit beyond which vessels shall not navigate
- voie de circulation archipélagique: ligne axiale et limite au dela de laquelle les navires ne doivent pas naviguer