ultramarin marine translations
ultramarin.online
nl aquaduct   een met water gevuld kanaal, of gedeelte van een kanaal, of een leiding welke over een ander water is geconstrueerd, zodat een schip een rivier of een topografisch dal kan kruisen. Afgezien van een groot aantal kleine, onopvallende "bruggen", zijn er enkele grote die over bevaarbare waterstraten voeren, zoals bv. over de Weser bij Minden. Zij komen echter zelden voor, omdat kruisingsvrij verkeer niet veel zin heeft.
de Aquädukt
Trogbrücke
die wasserführende Überführung eines Schiffahrtskanals über eine anderes Gewässer. Neben einer Vielzahl kleinerer, unauffälliger Überführungen gibt es auch einige größere, die über schiffbare Wasserstraßen führen, wie z.B. über die Weser bei Minden. Diese sind naturgemäß selten, da ein kreuzungsfreier Verkehr wenig Sinn macht.
en canal overpass
trough bridge
an artificial channel or conduit as part of a canal that enables ships to cross a river or a topographic depression. Since non-intersecting crossings with larger waterways seldom make sense, large canal overpasses like the one below are rather exceptional constructions.
fr aqueduc  
  overbrugging van de Elbe door het Elbe-Havel kanaal die in october 2003 geopend werd voor een betere verbinding tussen het west- en het oostduitse gedeelte van het waterwegennet;
Überführung des Elbe-Havel-Kanals über die Elbe - bildet seit Oktober 2003 den Anschluß des E-H-K an den Mittellandkanal.
overpass of the Elbe-Havel canal over the Elbe river opened in october 2003 to provide an efficient connection of the western and the eastern network of the German waterway system.