ultramarin marine translations
ultramarin.online
nl apotheek   een bedrijf of zaak waar medicijnen worden bewaard, afgegeven en - indien nodig - toebereid.
de Apotheke ein Geschäft oder eine Station, wo Medikamente aufbewahrt, abgegeben, und falls nötig zubereitet werden.  
en pharmacy a) the profession by which medicine is produced and which thus caters to medical doctors and their patients;
b) a shop or department or post where medicine and medical products are being sold or distributed;
 
fr pharmacie    
es farmacia    
it farmacia    
     
   
algemeen gebruikelijk symbool: de slang en de beker...
allg. gebräuchliches Symbol: die Schlange und der Kelch...
a rather widely known symbol: the serpent and the cup
...
   
...ook te vinden in het symbool van Duitse apotheken
...auch im Symbol der deutschen Apotheken wiederzufinden
...e.g. in the logo for German pharmacies
   
in Frankrijk gebruikelijk: het groene kruis
in Frankreich gebräuchlich: das grüne Kreuz
the logo for pharmacies in France: a green cross