ultramarin marine translations
ultramarin.online
nl antipode   punt op een lichaam, exact tegenover een ander gegeven punt op het oppervlak gelegen; in overdrachtelijke zin, een persoon die op de tegenovergestelde zijde van de aarde leeft. (Bv. Australiërs zijn de antipoden van de Europeanen, en omgekeerd.)
de Antipode Punkt auf einem Körper, der im Verhältnis zu einem Punkt genau auf der entgegengesetzten Seite liegt;
im übertragenen Sinn eine Person, die auf der entgegengesetzten Seite der Erde lebt (z.B. sind die Australier die Antipoden der Europäer und umgekehrt);
en antipode a point on a body situated exactly opposite to a given point on its surface. Particularly, that point on the earth 180° from a given place.
Metaphorically a person who inhabits a region on the opposite side of the earth (in this respect Australians are the European antipodes and vice versa);
fr antipode  
es antípoda(s)  
rus antipodi