ultramarin marine translations
ultramarin.online
nl aansluitende zone+   aan de territoriale wateren aangrenzende zeegebieden, waarbinnen de aangrenzende kuststaat speciale bevoegdheden bezit, echter zonder opheffing van een vrij gebruik van de zee. Aangrenzende landen hebben toestemming douane-, belasting-, immigratie-, of gezondheidscontroles van het nationale gebied door te voeren, dwz. de veiligheid van de staat te verzekeren door politie en leger. Een uitzondering vormt de visserijzone.
de Anschlußzone+ an die Territorialgewässer anschließende Meereszone, innerhalb der der Küstenstaat bestimmte Sonderbefugnisse besitzt, ohne die freie Nutzung der See aufheben zu können. Anschlußzonen erlauben Zoll-, Finanz-, Einwanderungs- oder Gesundheitskontrollen bzw. die polizeiliche und militärische Sicherung des Staatsgebiets. Ein Sonderfall der Anschlußzone ist die Fischereizone.
en

contiguous zone+

adjacent zone

in international law the zone of the sea beyond the territorial sea in which a coastal nation may exercise customs control, and enforce other regulations about health, fishing, etc., without infringement upon the liberty of the seas.
fr zone contiguë+
zone adjacente
 
es zona contigua  
it zona contigua  
    +
 
 
 
zeewaartse grens van aansluitende zone
Grenze der Anschlußzone
seaward limit of contiguous zone
limit, vers le large, de la zone contiguë