ultramarin marine translations
ultramarin.online
nl aansluitende kaart  

heeft betrekking op de kaart die het gebied afdekt dat buiten de kaartrand ligt. In de regel wordt de uitsnede van de kaart zo gekozen dat de gebieden van de aansluitende kaarten overlappen, omdat anders punten die precies op de grens van twee naast elkaar liggende kaarten liggen moeilijk te herkennen zouden zijn;

de Anschlußkarte
anschließende Karte
bezeichnet diejenige Karte, die das Gebiet abdeckt, das jenseits des Kartenrands liegt. In der Regel wird der Kartenschnitt so gewählt, daß sich die Gebiete der Anschlußkarten überlappen, weil sonst Punkte, die genau auf der Grenze zweier benachbarter Karten liegen, schwer zu erfassen wären.  
en adjoining chart    
fr carte adjacente    
es carta adyacente    
it carta adiacente