ultramarin marine translations
ultramarin.online
nl peilen   in de navigatie, de hoek bepalen tussen de richting van een gepeild voorwerp en een waarnemend persoon of hemellichaam met behulp van een referentielijn, met als doel de positie, de koers of de snelheid van het eigen of van een vreemd vaartuig te berekenen.
de (an)peilen in der Navigation: den Winkel zwischen der Richtung eines gepeilten Objekts und einer Bezugsrichtung ermitteln um den Standort, den Kurs oder die Geschwindigkeit des eigenen oder eines fremden Fahrzeugs zu ermitteln.
en to bear
to take a bearing
in navigation to determine the angle of the line between the observer and an observed object or a celestial body with a line of reference. The angle (or several angles of different bearings) can then be used to compute a position, a course or the (relative) speed of the ship.
fr relever  
es tomar una marcación  
it traguardare filo che intrecciato sull'ordito forma un tessuto