ultramarin marine translations
ultramarin.online
nl aanzetinstallatie   starter, waarmee verbrandingsmotoren op het aanzettoerental worden gebracht. Bij kleinere motoren gebeurt dit van hand door middel van een (aanzet)slinger, waardoor het vliegwiel begint te draaien, bij middelgrote motoren via een electrische starter, en bij grote dielsemotoren met behulp van druklucht.
de Anlaßeinrichtung Vorrichtung, mit der Verbrennungsmotoren auf die erforderliche Anlaßdrehzahl gebracht werden. Bei kleineren Motoren geschieht dies von Hand mittels einer Kurbel, die das Schwungrad in Drehung versetzt, bei kleinen und mittleren Motoren mit Hilfe eines elektrischen Anlassers, bei großen Dieselmotoren mit Hilfe von Druckluft.
en starting device in a combustion engine an installation to bring the engine onto the necessary starting speed. Minor engines have a starting handle to turn the flywheel. Middle-sized engines are started with an electric starter. Large engines are usually started by means of compressed air.
fr dispositif de démarrage  
pl    
rus