ultramarin marine translations
ultramarin.online
nl installatie   een uit meerdere componenten samengestelde eenheid, waarvan de elementen technisch of mechanisch zodanig met elkaar zijn verbonden dat het functioneren van het geheel in de regel afhangt van het functioneren van de delen. (Bv. elektrische stroomverzorging, een tankinstallatie, een stuurinrichting, e.d.)
de Anlage eine aus mehreren Komponenten zusammengesetzte Einheit, deren Elemente miteinander technisch oder mechanisch so verbunden sind, daß das Funktionieren des Ganzen i.d.R. vom Funktionieren der Teile abhängt. (z.B. eine elektrische Stromversorgung, eine Tankanlage, eine Ruderanlage, usw.)
en installation
a functional unit which consists of elements whose technical or mechanical connection is to the effect that each part contributes to the functioning of the whole (such as a power supply system, a tank installation, a steering gear, etc.).
fr installation
dispositif