ultramarin marine translations
ultramarin.online
nl ankermanoeuvre   Omvat de handelingen die nodig zijn om met een schip voor anker te gaan. Over het algemeen wordt eerst naar de plaats waar men voor anker wil gaan gevaren - zo mogelijk langzaam varend tegen de stroom in. Daarbij wordt het anker gereed gemaakt om uit te werpen en de aan te brengen signalen (ankerbal overdag, ankerlantaarn 's nachts) voorbereid. Heeft men de ankerplaats bereikt, wordt de vaart uit het schip genomen middels achteruit te slaan. Bij geringe vaart achteruit werpt men een anker uit. Worden voor twee ankers gezet, moet het schip enigszins van de lengteas afzetten en een stuk achteruitvaren, voordat het tweede anker wordt gezet, dit om te verhinderen dat de kettingen onklaar raken. Daarna wordt het betreffende signaal geplaatst. Het aantal van de lengtes wordt aangegeven door de aantal klokslagen. Bij het bakboordanker zijn dubbele klokslagen gebruikelijk, bij het stuurboordanker enkele klokslagen. Bij een normale wind en stroming is de lengte van de ankerketting ongeveer driemaal de diepte van het water. Door aanraken van de ankerketting controleert men of het anker vat heeft. Zo niet, moet meer ketting worden gestoken.
de Ankermanöver umfaßt Handlungen, die nötig sind, um mit einem Schiff zu ankern. Im allgemeinen wird zunächst der Ankerplatz - möglichst gegen Strom mit geringer Fahrt - angesteuert. Dabei werden die Anker klar zum Fallen gemacht und die Signale (Ankerball bei Tag, Ankerlaterne bei Nacht) zum Setzen vorbereitet. Ist der Ankerplatz erreicht, wird die Fahrt durch Rückwärtsmanöver aus dem Schiff genommen. Bei geringer Rückwärtsfahrt wird ein Anker fallengelassen. Werden zwei Anker vorn gesetzt, muß das Schiff ein wenig von der Längsachse absetzen und ein Stück achterausfahren, bevor der zweite Anker gesetzt wird, um zu verhindern, daß die Ketten unklar kommen. Danach wird das entsprechende Signal gesetzt. Die Anzahl der über die Nuß gelaufenen Kettenlängen wird durch Glockenschläge angezeigt. Für den Backbordanker sind Doppelschläge, für den Steuerbordanker Einzelschläge entsprechend der gesteckten Längen üblich. Bei normalen Wind- und Strömungsbedingungen wird etwa das Dreifache der Wassertiefe an Ankerkette gesteckt. Ist genügend Kette gesteckt, muß das Schiff eintörnen. Durch Berührung der Ankerkette wird kontrolliert, ob der Anker faßt. Hält er nicht, muß mehr Kette gesteckt werden.
en anchoring manoeuvre includes all measures necessary to put a ship at anchor.
While the ship is heading for a suitable anchorage first, if possible against the current and at reduced speed, the anchors are made ready to fall. When the anchorage is reached all speed is taken out of the vessel and the anchor is let go while the ship makes little sternway. If two anchors are cast the ship has to turn away from the direction of the first anchor to avoid the chains to become unclear. After the signals are set, the number of lengths of chain out is signalled by the same number of anchor bells (with double strokes for the port anchor, single strokes for the starboard anchor). At normal wind and current conditions the length of the chain should be three times the depth of the water. If sufficient chain has been let go, the ship must turn in. To check if the anchor holds the tension of the chain is felt. If the anchor does not hold, more chain has to be let go, until the anchor bites.
fr manoeuvre de mouillage  
es maniobra de fondeo  
it manovra d'ancoraggio