ultramarin marine translations
ultramarin.online
nl  anker laten vallen   het anker zetten door de rem van de ankerlier los te laten, of - bij kleine vaartuigen - door hem in het water te gooien. Vroeger werd de boot naar de plek waar men het anker wilde laten vallen gevaren en dan overboord geworpen. Dankzij de hedendaagse moderne ankerlieren en de manoeuvreerbaarheid van schepen is deze methode overbodig geworden, en wordt alleen nog maar bij het verankeren van grote drijvende installaties toegepast.
de  Anker fallen lassen den Anker setzen, indem man die Bremse der Ankerwinde löst, oder - bei Kleinfahrzeugen - indem man ihn ins Wasser wirft. Früher wurde der Anker in ein Boot abgesenkt und an die Stelle gefahren, wo der Anker gesetzt werden sollte. Diese Methode wurde dank moderner Windentechnik und der Manövrierfähigkeit der Fahrzeuge überflüssig und wird nur noch zur Verankerung großer schwimmender Anlagen angewandt.
en  to let go the anchor to drop the anchor by releasing the brake of the anchor winch or by simply throwing it into the water. In the past the anchor was carried to its position in a boat from which it was then thrown overboard. Modern anchor winches and the manoeuvrability of ships have made this technique obsolete. It is only used nowadays to moor large floating installations.
fr  laisser tomber l'ancre
jeter l'ancre
 
es        
it affondare l'ancora