ultramarin marine translations
ultramarin.online
nl     een lading en het betreffende schip bij een haven- of stuwadoorsbedrijf aanbieden voor het laden of lossen. Wanneer het omslagbedrijf de omslag kan aannemen worden schip en lading door hun geaccepteerd. Met de acceptatie verplicht het omslagbedrijf zich schip en lading te expediëren (bv. in- en uitklaring te verzorgen). Bij nalatigheid daarvan ontstaan sancties.  
de Andienung Anbieten einer Ladung und des entsprechenden Schiffs an einen Hafen- oder Stauereibetrieb zur Be- bzw. Entladung. Ist der Umschlagbetrieb in der Lage bzw. bereit, den Umschlag vorzunehmen, werden Schiff und Ladung durch ihn akzeptiert. Mit dem Akzept verpflichtet sich der Umschlagbetrieb zur Abfertigung von Schiff und Ladung. Bei Nichterfüllung entstehen Sanktionen.
en delivery notice  
fr    
pl    
rus