ultramarin marine translations
ultramarin.online
nl ankerklokslagen   akoestisch signaal dat wordt afgegeven met de ankerklok op het voorschip, om de brug te informeren over de lengte van de uitgestoken ketting. Normaliter wordt een slag per 15 vadems gegeven. Zodra het anker opgehaald is worden gedurende drie seconden snelle klokslagen achter elkaar afgegeven.  
de Ankerglocke(nschläge) akustisches Signal, das mit der Ankerglocke auf dem Vorschiff abgegeben wird, um die Brücke über die Länge der ausgesteckten Kette zu informieren. Üblicherweise wird ein Schlag je 15 Faden gegeben. Sobald der Anker auf ist, werden für drei Sekunden Schläge rasch hintereinander abgegeben.
en anchor bells signals made with the ship's bell on the forecastle as the anchor is being hove in, to keep the bridge informed as to how much of the cable is still out, by striking the bell once for every shackle (15 fathoms) out. When the anchor is aweigh the bell is struck rapidly for two or three seconds.
fr coups de cloche d'ancre  
pl    
rus