ultramarin marine translations
ultramarin.online
nl ampère   internationale eenheid voor elektrische stroom. 1 ampere is gelijk aan een constante stroom die in twee parallel lopende leidingen van onbepaalde lengte, een te verwaarlozen diameter, en op een afstand van 1 meter geplaatst, tussen de leidingen een kracht van 2 x 10-7 Newton per meter lengte produceren.
de Ampere internationale Maßeinheit für elektrischen Strom. 1 Ampere entspricht einem Strom, welcher in zwei parallelen Leitern von unbestimmter Länge und einem vernachlässigbaren Querschnitt, die im Vakuum einen Meter voneinander entfernt sind, eine Kraft von 2 x 10-7 Newton pro Meter ihrer Länge erzeugen
en ampere the base unit of electric current in the International System of Units; it is that constant current which, if maintained in two straight parallel conductors of infinite length, of negligible circular cross section, and placed 1 meter apart in vacuum, would produce between these conductors a force equal to 2 x 10-7 newton per meter of length.
fr ampère  
es amperio  
it ampere