ultramarin.online
nl alle gespaarde werktijd
alle gespaarde ligtijd
  de tijd die een schip heeft gespaard na beëindiging van het laden/lossen tot de afloop van de ligtijd, zonder de meldtijd en de tijd die niet tot de ligtijd wordt gerekend.
de alle gesparte Arbeitszeit
alle gesparte Liegezeit
dem Schiff gesparte Zeit von der Beendigung des Ladens/Löschens bis zum Ablauf der Liegezeit, ohne die Meldezeit und die von der Liegezeit ausgenommene Zeit.
en all working time saved
all laytime saved
all time saved to the ship from the completion of loading / discharging to the expiry of the laytime excluding any notice time and periods excepted from the laytime.
fr tout le temps gagné
tout le temps economisé
 
es todo el tiempo laborable ahorrado  
it    
dk        
se