ultramarin marine translations
ultramarin.online
nl alg(e)
zeewier
zeegras
  algen behoren tot een groep uit het plantenrijk waarin verschillend gekleurde, zich uit anorganische stoffen voedende een- of meercellige soorten zijn ondergebracht. Algen leven in water, resp. in vochtige oorten. De alge wordt vertegenwoordigd door het plankton, benthos en de afgestorven detritus. Hij neemt in de voedselketen van de oceaan een belangrijke positie in. Algen van het plankton dienen o.a. als voedsel voor vele vissoorten en die van het benthos (wier) als bescherming bij het paaien en voor jonge vissen. zeewier: vorm van bruine, zelden de rode- of groene algen.
zeewier: een groep bijzondere organismen die nog planten nog dieren zijn. Zeewieren komen voor bij de groenalgen, roodalgen (Rhodoplantae) en bruinalgen (Phaeophyta). Ook enkele blauwalgen behoren tot de zeewieren. Voor hun energie maken ze gebruik van fotosynthese.
de Algen
(See)Tang
Seegras
Kelp
Wihr

Alge: Angehörige einer Gruppe des Pflanzenreichs, in der verschieden gefärbte, sich aus anorganischen Stoffen ernährende ein- oder mehrzellige nieder Pflanzen zusammengefaßt sind. Algen leben im Wasser bzw. an feuchten Stellen. Die Alge ist im Plankton, Benthos und abgestorben im Detritus vertreten. Sie nimmt im Nahrungsgewebe des Meeres wichtige Positionen ein. U.a. dienen Algen des Planktons vielen Fischarten als Nahrung und die des Benthos (Tang) als Schutz für Laich- bzw. Jungfische.
Seetang: Form der Braun-, seltener der Rot- oder Grünalgen. Allgemein jede der Pflanzen am Meeresboden, die mehrzellige Thalli sind. Damit grenzen sie sich von den meisten Algen ab, die überwiegend lediglich mikroskopische Größe erreichen.

en algae
seaweed
kelp
sea wrack
algae: flowerless marine plants, either single-celled or primitive multi-celled species, found chiefly as seaweed, but also growing in rivers, lakes, and marshes. Algae are grouped by colours (blue-green, yellow-green, green, brown, red).
kelp: a family of seaweed found in cool to cold waters along rocky coasts, characterized by its extreme length.
fr algues (marines)
goémon
varech
herbes marines
 
es alga(s)
sargazo
     
it alga
alge
erbe marine