ultramarin marine translations
ultramarin.online
nl Alaskastroom   Noordelijke afsplitsing van de Aleoetenstroming. Deze oceaanstroming circuleert tegen de wijzers van de klok in de Golf van Alaska. Een deel van het water stroomt vervolgens tussen de eilanden van de Aleoeten door in de Beringzee, en duikt daaruit weer op als de Oyashio-stroming. Het overige deel voegt zich weer bij de Aleoetenstroming. Het water dringt de Golf van Alaska binnen langs de Noord-Amerikaanse westkust. Omdat deze stroming vanuit het zuiden komt, heeft hijhet karakter van een warme stroming. Daardoor oefent hij een invloed uit op de klimatologische omstandigheden die vergelijkbaar is, ofschoon op een wat kleinere schaal, met de invloed van de Golfstroom op de klimaten van het noordwesten van Europa.
de Alaskastrom Strom im Nordpazifik, der gegen den Uhrzeigersinn in den Golf von Alaska fließt und den nordwärts gerichteten Teil des Aleütenstroms bildet. Ein Teil das Wassers fließt von dort zwischen den Aleüten hindurch in die Beringsee, um als Oyashio zu erscheinen. Der andere Teil kehrt in den Aleütenstrom zurück. Im Golf von Alaska zieht es die Nordamerikanische Westküste entlang. Da er von Süden her kommt, bringt er warmes Wasser mit sich. Seine klimatologischer Einfluß gleicht dem des Golfstroms in Europa, jedoch in geringerem Maß.
en Alaska current a North Pacific Ocean current flowing counterclockwise in the Gulf of Alaska. It is the northward flowing division of the Aleutian Current. One branch flows between the Aleutian Islands into the Bering Sea, where it appears as Oyashio. The other branch returns to the Aleutian Current. Since it is coming from the south it carries warm water along the North American west coast where its climatological effects are similar to that of the Gulfstream in Europe, although on a minor scale.
fr courant d'Alaska  
es corriente de Alaska  
it corrente dell'Alaska