ultramarin marine translations
ultramarin.online
nl alarmregistreerapparatuur   toestel in een systeem waarmee de aard van alarm, het aantal en de tijd wordt geregistreerd;
de Alarmaufzeichnungsgerät Gerät, welches die Art, die Anzahl und den Zeitpunkt eines Alarms in einem System registriert;
en alarm logger a device in a system which records the kind of alarm and the number and the time an alarm has been released;
fr enregistreur d'alarme