ultramarin marine translations
ultramarin.online
nl akoestiek
geluidsleer
  zowel de wetenschap van de fysieke eigenschappen en het gedrag in de ruimte als de techniek om deze eigenschappen op een bepaalde manier te gebruiken, dzw. om de akoestiek van een ruimte te beïnvloeden;  
de Akustik die Lehre vom Raumschall, insbesonderen seiner physikalischen Eigenschaften bzw. die Technik, diese Eigenschaften zu nutzen und den Schall in einem bestimmten Raum (Akustik) zu beeinflussen;
en acoustics the science of the physical properties of sound in space and the technique (sound engineering) to use these properties to influence the acoustics in a determined space;
fr acoustique science ayant pour objet la production et la transmission du son, et les conséquences de celles-ci;
es acústica ciencia del sonido, incluíendo su producción, transmisión y efectos;
it acustica