ultramarin marine translations
ultramarin.online
nl actieve satelliet   a) artificiële satelliet, die een elektromagnetisch signaal uitzendt. Een satelliet, die elektromagnetische informatie uitzendt, herhaalt, of opnieuw uitzendt.
b) een satelliet op aarde met een zendstation, dat geschikt is radiosignalen volgens de voorschriften van de Internationale Telecommunicatie Unie (I.T.U.) te zenden.
de aktiver Satellit a) künstlicher Satellit, der ein elektromagnetisches Signal überträgt. Ein Satellit, der elektromagnetische Information überträgt, wiederholt oder weiterträgt.
b) ein Erdsatellit mit einer Sendestation, die geeignet ist, Funksignale entsprechend der International Telecommunications Union (I.T.U.) zu übertragen.
en active satellite a) an artificial satellite which transmits an electromagnetic signal. A satellite with the capability to transmit, repeat, or retransmit electromagnetic information:
b) an earth satellite carrying a station intended to transmit or re-transmit radio communication signals as defined by the International Telecommunications
Union (I.T.U.).
fr satellite active  
es satélite activo  
it satellito attivo