ultramarin marine translations
ultramarin.online
nl Agulhasstroom   een stroom in de Indische oceaan die zich meestal snel en in zuidwestelijke richting beweegt. Ten zuiden van de 30ste breedtegraad is de Agulhastroom een duidelijk waarneembare smalle stroom die zich uitstrekt tot minder dan 100 km voor de Zuidafrikaanse kust. Ten zuiden van Zuid-Afrika buigt zijn grootste volume scherp af naar het zuiden, en daarna weer naar het oosten, om terug te keren naar de Indische oceaan.
de Agulhasstrom Strömung im Indischen Ozean, die ziemlich rasch in überwiegend südwestlicher Richtung fließt. Südlich 30 Grad südlicher Breite ist er ein klar umrissener, schmaler Strom, der sich kaum 100 km von der südafrikanischen Küste erstreckt. Südlich von Südafrika biegt er scharf nach Süden ab, um dann in östlicher Richtung zum Indischen Ozean zurückzukehren.
en Agulhas current a generally southwestward flowing ocean current of the Indian Ocean, one of the swiftest ocean currents. To the south of latitude 30°S the Agulhas Current is a well-defined and narrow current that extends less than 100 km from the coast of South Africa. To the south of South Africa the greatest volume of its water bends sharply to the south and then toward the east, thus returning to the Indian Ocean.
fr courant des Aiguilles  
es corriente de las Agulhas  
it corrente de Las Agulhas  
dk        
se Agulhasströmmen