ultramarin marine translations
ultramarin.online
nl aggregatietoestand   fysieke toestand van een stof, onderverdeeld in
- gasvormig
- vloeibaar
- vast
De aggregatietoestand berust op de moleculaire bindingskrachten van een stof en is afhankelijk van (en verandert zich met) de druk en de temperatuur. In de regel is een stof vaster naarmate zijn temperatuur lager is, of de druk, die er op uitgeoefend wordt, hoger is. De overgangen tussen de toestanden (druk, temperatuur) zijn kenmerkend voor iedere stof.
de Aggregatzustand physikalischer Zustand eines Stoffs entsprechend der Unterteilung in
- gasförmig
- flüssig
- fest
Der Aggregatzustand beruht auf den Bindungskräften der Moleküle eines Stoffs und ist abhängig von (und verändert sich mit) dem Druck und der Temperatur. In der Regel ist ein Stoff umso fester, je niedriger seine Temperatur oder je höher der Druck, der auf ihn wirkt. Die Übergange zwischen den Zuständen (Druck, Temperatur) sind für jeden Stoff charakteristisch.
en aggregation condition
state of aggregation

physical state of a substance which can be either
- gaseous
- fluid
- solid

The condition of the substance depends on the molecular binding forces. It changes with pressure and/or temperature. Generally a substance is more solid the lower its temperature and/or the higher the pressure exerted on it. The transitory levels (temperature, pressure) between states are characteristic of each substance.

fr état d'aggrétation