ultramarin marine translations
ultramarin.online
nl estuarium
trechtermond
  een trechtervormige brede riviermonding in een gebied met sterke getijdenstromingen (bv. Schelde-, Theems-, Garonnemonding). In brede zin, een gedeeltelijk afgesloten water, dat een open verbinding heeft met de zee (zeearm) met een meetbaar zoutgehalte. (bv. bodden en haffen van de Oostzee).
de Ästuar im engeren Sinn eine trichterförmig erweiterte Flußmündung in einem Gebiet starker Gezeitenströme (z.B. Elbe-, Themse-, Garonnemündung). Im weiteren Sinn ein teilweise abgeschlossener Wasserkörper, der eine freie Verbindung mit dem offenen Meer hat (Meeresarm) und eine meßbare Menge Salz enthält (z.B. Bodden und Haffe der Ostsee).
en estuary a funnel shaped river mouth into the sea;
(1) A semi-enclosed coastal body of water which has a free connection with the open sea. The seawater is usually measurably diluted with freshwater.
(2) The part of the river that is affected by tides.
(3) (SMP) The zone or area of water in which freshwater and saltwater mingle and water is usually brackish due to daily mixing and layering of fresh and salt water.
[NOAA Coastal Services Center]
fr estuaire > embouchure du fleuve
es estuario      
it estuario