ultramarin marine translations
ultramarin.online
nl aerodynamiek   leer van de luchtstromingen en de daarbij optredende krachten en hiermee verbonden interacties. Deze subcategorie van de natuurkunde speelt speciaal zowel bij het ontwerpen van zeilen en de snit van een zeil op zich een rol, als bij wedstrijdboten en grote jachten, maar ook bij de vormgeving van (het gedeelte dat zich boven water bevindt van) schepen.
de Aerodynamik Lehre von den Luftströmungen, den dabei auftretenden Kräften und damit verbundenen Wirkungen. Der Teilbereich der Physik spielt insbesondere beim Entwurf der Besegelung und dem Zuschnitt der einzelnen Segel eine Rolle, bei Rennbooten und größeren Yachten aber auch bei der Gestaltung des Überwasserschiffs.
en aerodynamics a branch of physics concerned with studying the motion of air and its forces, particularly when it interacts with a moving object. Aerodynamics is a subfield of fluid dynamics and gas dynamics. It is of special importance if it comes to the design of racing boats and the development of the upperworks and sails of a (sailing) vessel.
fr aérodynamique  
es aerodinámica      
it aerodinamica