ultramarin marine translations
ultramarin.online
nl evenaarsgetijden   halfmaandelijks optredend getij wanneer de maan zich over de evenaar bevindt. Op deze tijden is de tendens van de maan om een dagelijkse ongelijkheid in het getij de veroorzaken het geringst.
de Äquatorialtide
Äquatorialgezeit
Äquatorialströmung
halbmonatlich auftretende Gezeit als Folge der Stellung des Monds über dem Äquator. Zu diesen Zeiten ist die Neigung des Mondes, eine tägliche Ungleichheit der Gezeiten hervorzurufen, am schwächsten.
en equatorial tide a tide occurring semi-monthly as the result of the moon being over the equator. At these times the tendency of the moon to produce a diurnal inequality in the tide is at a minimum.
fr marée équatoriale  
pl    
rus