ultramarin marine translations
ultramarin.online
nl equatoriale tegenstroom
equatoriale onderstroom
  zeestroming die in tegenovergestelde richting tussen de equatoriale stromen loopt en een onderdeel vormt van de grote omloop der oceanen; zie ook:
- Atlantische equatoriale tegenstroom
- Pacifische equatoriale tegenstroom
- Indische equatoriale tegenstroom
de Äquatorialgegenstrom Meeresströmung, die zwischen und in Gegenrichtung zu den Äquatorialströmen fließt und Teil der großen Meereskreisläufe ist;
- Atlantischer Äquatorialgegenstrom
- Pazifischer Äquatorialgegenstrom
- Indischer Äquatorialgegenstrom
en equatorial countercurrent an oceanic current flowing between and counter to the equatorial currents; see also
- Atlantic Equatorial Countercurrent
- Pacific Equatorial Countercurrent
- Indian Equatorial Countercurrent
fr contre-courant équatorial  
es contracorriente ecuadorial  
it controcorrente equatoriale  
dk        
se