ultramarin.online
nl Adriatische Zee   randzee van de Middellandse Zee, tussen de oostkust van Italië en de westkust van het Balkanschiereiland. De zee is 820 km lang en op zijn breedst 220 km. Zij wordt in het zuidoosten afgesloten door de Straat van Otranto, die een verbinding naar de Ionische Zee vormt. Hier bedraagt de afstand tussen de kust van Italië en de kust van Albanie maar 17 km.
de Adria(tisches Meer) Randmeer des Mittelmeers, das sich zwischen der Ostküste Italiens und der Westküste der Balkanhalbinsel erstreckt. Das Meer ist 820 km lang und an seiner breitesten Stelle 220 km breit. Den Abschluß bildet im Südosten die Straße von Otranto, die eine Verbindung zum Ionischen Meer darstellt. Hier beträgt der Abstand zwischen der Küste Italiens und der Küste Albaniens lediglich 71 km.
en Adriatic Sea a marginal sea of the Mediterranean Sea between the east coast of Italy and the west coast of the Balkan peninsula. The Adriatic Sea measures 820 km in length from the lagoon of Venice in the north-west to the Strait of Otranto (connecting the Adriatic with the Ionian Sea), where the distance between the Italian and the Albanian coast is only 71 km.
fr mer Adriatique  
es mar Adriático  
it mare Adriatico  
dk Adriaterhavet      
se Adriatiska havet