ultramarin marine translations
ultramarin.online
nl Admiral's Cup   door de Royal Ocean Racing Club sinds 1957 verleende nationale prijs. De winnaar wordt bepaald in een regatta voor zeekruisers, die ieder oneven jaar in het kader van de Cowes Week wordt gezeild. De laatste wedstrijd vond 2003 plaats. Alleen manschappen bestaande uit drie zeekruisers worden toegelaten.Volgens het vanaf 1995 geldende reglement vaart elke manschap steeds een boot van de klasse Mumm 36, ILC 40 en IMS 44-50. De wedstrijd bestaat uit verschillende solo races, waaronder ook de Fastnet-race over 605 sm.
de Admiral's Cup Vom Royal Ocean Racing Club seit 1957 ausgelobter Nationenpreis. Der Sieger wird in einer Regatta für Seekreuzer ermittelt, die in jedem ungeraden Jahr im Rahmen der Cowes Week gefahren wird. Der letzte Wettbewerb fand 2003 statt. Zugelassen sind nur aus drei Seekreuzern bestehende Mannschaften. Nach dem seit 1995 geltenden Reglement fährt jede Mannschaft je ein Boot der Klassen Mumm 36, ILC 40 und IMS 44-50. Der Wettkampf besteht aus verschiedenen Einzelrennen, worunter auch das Fastnet-Rennen über 605 sm.
en (Mumm Champagne) Admiral's Cup  
fr Admiral's Cup  
es Admiral's Cup      
it Admiral's Cup