ultramarin.online
nl admiraliteitsgerecht
admiraliteitshof
admiraliteitsraad
  volgens het zeerecht een gerecht dat verantwoordelijk is voor alle maritieme rechtzaken, zowel civiel- als strafrechtelijk. Hieronder vallen in het bijzonder rechtzaken met betrekking tot botsingen, huurovereenkomsten, eigendomsrecht op schepen, schade m.b.t de scheepvaart, verplichtingen van de loods, redding en berging, vracht- en chartercontracten.
de Admiralitätsgericht entsprechend dem Seerecht ein Gericht, welches für alle Seegerichtsfälle, sowohl zivil- als auch strafrechtlicher Natur, zuständig ist. Darunter fallen insbesondere Streitfälle aus Kollisionen, Heuerverträgen, Eigentumsrecht an Schiffen, Schiffahrtsschäden, Lotsenpflichten, Rettung und Bergung, Fracht- und Charterverträge.
Der englische Admiralty Court ist unterschieden in Instance Court and Prize Court.
en Admiralty Court
Court of Admiralty
in maritime law a court that has cognizance of all maritime cases whether civil or criminal, such as collisions, contracts for seamen's wages, actions to recover possession of a ship, damages and injuries to shipping, salvage, pilotage and towage cases, charter parties and bills of lading, etc.
The English Admiralty Court is twofold: Instance Court and Prize Court.
fr Cour de l'amirauté
Tribunal de l'Amirauté
 
es Tribunal del almirantazgo  
it Tribunale dell'ammiragliato  
pt Tribunal do Almirantado      
dk Admiralitets ret      
se Amiralitets rätt