ultramarin marine translations
ultramarin.online
nl adiabatische expansie
adiabatische uitzetting
     
de adiabatische Ausdehnung Ausdehnung eines Gases, bei welcher der Luft Wärme weder entzogen noch hinzugefügt wird.
en adiabatic expansion expansion (of a gas) in which no heat is added to or subtracted from the (ambient) air, which cools during the expansion because of the work done by the air.
fr expansion adiabatique  
es expansión adiabática  
it espansione adiabatica  
nl    
  Onder invloed van de zwaartekracht zijn de gassen in de onderste laag van de atmosfeer sterk samengeperst. Het aantal gasmolekulen boven ons hoofd door hun gewicht de luchtdruk. Hoe minder gasmolekulen hoe lager de luchtdruk. Nabij het aardoppervlak is die hoger dan op een bergtop. Ongeveer 90% van de totale atmosferische massa bevindt zich in de onderste 16km van de dampkring en 99% in de onderste 30km. Op 5km hoogte is de luchtdruk nog maar de helft van de waarde op zeeniveau.
De temperatuur van lucht wordt bepaald door het aantal botsingen van gasmolekulen tegen elkaar (of een thermometer). Hoe groter en krachtiger het aantal botsingen hoe hoger de temperatuur. Als er nu minder molekulen aanwezig zin, zijn er ook minder botsingen en is de temperatuur lager. Doordat de luchtdruk op hogere hoogte lager is, zet lucht uit zodat er per volumeëenheid er minder gasmolekulen aanwezig zijn. Dus is op hogere hoogte de temperatuur lager. Dit is in eenvoudige termen de ideale gaswet (luchtdruk x volume = R x temperatuur). Dit geldt natuurlijk alleen als de molekulen niet sneller gaan bewegen als er warmte wordt toegevoegd. De redeniering is dus alleen geldig als er geen warmte verloren gaat en geen warmte wordt toegevoegd ofwel als een proces adiabatisch is. De temperatuur neemt in de stratosfeer toe met de hoogte omdat door absorptie van uv-straling door ozon en zuurstof veel warmte wordt toegevoegd.