ultramarin.online
nl adiabatische atmosfeer   een atmosfeer welke een droge adiabatische verticale temperatuurgradient vertoont;
de adiabatische Atmosphäre eine Atmosphäre, die einen trocken-adiabatischen vertikalen Temperaturgradienten aufweist;
en adiabatic atmosphere an atmosphere which has a dry-adiabatic lapse rate;
fr atmosphère adiabatique  
es atmósfera adiabática  
it atmosfera adiabatica  
dk adiabatisk atmosfære      
se