ultramarin marine translations
ultramarin.online
nl achtertouw   touw voor het vastbinden, dat van het hek van het schip naar achteren naar de oever of bolders loopt;  
de Achterleine Festmacheleine, die vom Heck des Schiffs nach achteraus zum Ufer oder Dalben geht;
en stern rope
stern line
 
fr amarre de bout de l'arrière  
es largo de popa      
it barbetta di poppa      
  nl de en fr es it
1
voortros Vorleine head line amarre debout de l'avant amarra de proa alla via di prua
2
voorste dwarstros vordere Querleine fore breast line traversier avant través de proa traversino di prora
3
voorspring Vorspring forward spring garde montante de l'avant esprín de proa spring di prua
4
achterspring Achterspring aft spring garde montante de l'arrière esprín de popa spring di poppa
5
achterste dwarstros Achter-Querleine aft breast line traversier arrière través de popa traversino di poppa
6
achtertros  Achterleine stern line amarre debout de l'arrière amarra de popa alla via di poppa