ultramarin marine translations
ultramarin.online
nl in ontvangstneming der goederen   ... door de vervrachter, die daarmee het transportrisico op zich neemt;
de Annahme der Güter ... durch den Verfrachter, der damit zugleich das Transportrisiko übernimmt;
en acceptance of goods  
fr réception des marchandises