ultramarin marine translations
ultramarin.online
nl geul
goot
  normaliter een open bed, hetzij niet bevestigd, hetzij van cement voorzien, voor de afvoer van water, of een halve pijp of een bed waarin op een andere wijze water kan worden afgevoerd.
de Rinne
Abzugsgraben+
ein für gewöhnlich offenes, unbefestigtes, zementiertes, gemauertes oder in anderer Weise befestigtes Bett, durch das (Ab-)Wasser geführt werden kann;
en culvert+
gully
channel
a (usually open) hollow bed or half-pipe through which water may run;
fr étiers+
rigole
 
    +