ultramarin marine translations
ultramarin.online
nl aberratie
  In de astronomische observatie de schijnbare verplaatsing van een hemellichaam op zijn baan in de richting van de aarde, veroorzaakt door de beweging van de aarde in combinatie met de eindige snelheid van het licht.
de Aberration
Abweichung
bei der astronomischen Beobachtung die scheinbare Ortsveränderung eines Himmelskörpers in der Bewegungsrichtung der Erde auf ihrer Umlaufbahn, verursacht durch die Erdbewegung in Verbindung mit der endlichen Geschwindigkeit des Lichts.
en aberration in astronomical observation the apparent displacement of a celestial body in the direction of motion of the earth in its orbit caused by the motion of the earth combined with the finite velocity of light.
fr aberration Déplacement apparent de la position d'un corps céleste, dŽ – la combinaison de la vitesse de la lumière et de celle d'un observateur – la surface de la terre. L'aberration due à la rotation de la terre sur son axe est appelée aberration diurne. Celle due – la révolution de la terre autour du soleil est nommée aberration annuelle.
es aberración El desplazamiento aparente de la posición de un cuerpo celeste a consecuencia de la composición de velocidades de la luz y de un observador en la superficie de la tierra. Se denomina aberración diurna a la aberración de la luz debida al movimiento de rotación de la tierra alrededor de su eje. Aquella provocada por el movimiento de traslación de la tierra alrededor del sol recibe el nombre de aberración anual.
it aberrazione