ultramarin marine translations
ultramarin.online
nl afstandsgetrouwe projectie
equidistante projectie
  een kaartprojectie, die de afstand tussen bepaalde objecten getrouw weergeeft. Met behulp van een mathematische correctiemethode, kan de projectie de afstanden tussen verschillende punten tot een gemeenschappelijk punt (het beginpunt van het coördinatensysteem) equidistant weergeven, dwz. de directe afstand van de punten op dezelfde meridiaan bewaren.
de abstandsgetreue Projektion eine Kartenprojektion, welche die Abstände zwischen bestimmten Zielen bewahrt. Mit Hilfe mathematischer Korrekturverfahren ist die Projektion in der Lage, die Abstände verschiedener Punkt zu einem gemeinsamen Punkt (Ursprung des Koordinatensystems) proportional darzustellen, bzw. den direkten Abstand der Punkte auf demselben Meridian zu bewahren.
en equidistant projection A projection that accurately preserves the distance between certain objects. All projections introduce some distraction into the cartesian results, to a certain degree, however the mathematics chosen can eleminate certain type of distortions while introducing other type of distortion. An equidistant projection preserves the distance of all points to a specific point, such as the origin of the co-ordinate system, or preserve the court distance between all points on the same meridian.
fr projection équidistante  
es proyección equidistante  
it proiezione equidistante