ultramarin marine translations
ultramarin.online
nl absorptiedynamometer   een apparaat voor het meten van mechanische krachten of vermogen door mechanische energie om te zetten in warmte met behulp van frictie of door een ordening van elektrische weerstand.
de Absorptionsdynamometer Gerät zur Messung mechanischer Kräfte oder Leistung durch Umwandlung mechanischer Energie in Wärme mit Hilfe eines Reibungsmechanismus oder einer Anordnung elektrischer Widerstände.
en absorption dynamometer a device for measuring mechanical force or power by converting the mechanical energy to heat in a friction mechanism or bank of electrical resistors
fr dynamomètre d'absorption  
pl    
rus