ultramarin marine translations
ultramarin.online
nl absolute beweging   beweging met betrekking tot een vast punt, dat een aantal bewogen voorwerpen gemeen heeft. Wanneer de aarde stationair in de ruimte zou staan, zou iedere verandering van positie van een ander lichaam relatief ten opzichte van de aarde, alleen het gevolg zijn van de beweging van dat lichaam. Dit is absolute beweging, of beweging met betrekking tot een vast punt. Ware beweging is beweging van een object met betrekking tot de de aarde.
de absolute Bewegung Bewegung relativ zu einem festen Punkt, der einer Anzahl bewegter Gegenstände gemeinsam ist.
Stünde die Erde unbeweglich im Raum, wäre jede Ortsveränderung eines anderen Körpers im Verhältnis zur Erde lediglich auf die Bewegung dieses Körpers zurückzuführen. Dies wäre die absolute Bewegung oder Bewegung relativ zu einem festen Punkt. Wirkliche Bewegung ist Bewegung eines Gegenstands relativ zur Erde, die sich bewegt.
en absolute motion motion relative to a fixed point common to different moving objects.
If the earth were stationary in space, any change in the position of another body, relative to the earth, would be due only to the motion of that body. This would be absolute motion, or motion relative to a fixed point. Actual motion is motion of an object relative to the earth.
fr mouvement absolu  
pl    
rus