ultramarin marine translations
ultramarin.online
nl afsluiten   ... een contract afsluiten
de abschließen ... einen Vertrag abschließen
en to effect  ... to effect a contract
fr conclure  ... conclure un contrat