ultramarin marine translations
ultramarin.online
nl  afslepen   een schip of vlot stroomafwaarts slepen
>afslepen (schip)
de  abschleppen ein Schiff oder Floß zu Tal schleppen
>afslepen (Schiff)
en  to tow down the river  
fr  remorquer vers l'aval