ultramarin marine translations
ultramarin.online
nl afleesfout   in tegenstelling tot een meetfout een fout die wordt veroorzaakt door een individu dat de meting uitvoert ofwel een gemeten waarde van een instrument afleest;
de Ablesefehler im Unterschied zum Meßfehler ein (in der Regel individueller) Fehler, der durch die Person verursacht wird, die die Messung vornimmt bzw. den Meßwert abliest.
en reading error as compared with a measurement error an error caused by the individual that does the measuring or reads the measured value from an instrument;
fr erreur de lecture  
pl    
rus